STRUKA-OMLADINSKI POGON

TRENER JUNIORA:         Ante Šulentić (SAVEZNA “A” licenca)

TRENER KADETA:          Matija Štefančić (UEFA “A” licenca)

TRENER PIONIRA:         Goran Božić (UEFA “A” licenca)

TRENER PIONIRA 2:   Krunoslav Kišpatić (UEFA “B” licenca)

TRENER MLAĐIH PIONIRA 1: Nermin Muminović  (SAVEZNA “PRO” licenca)

TRENER MLAĐIH PIONIRA 2:   Igor Gec ( “C” licenca)

TRENER LIMAČA 1:       Igor Gec ( “C” licenca)

TRENER LIMAČA 2:       Ivan Fumić (“B” licenca)

TRENER LIMAČA 3:       Matija Štefančić (UEFA “A” licenca)

TRENER KARLIĆA:       Željko Stepić (UEFA “A” licenca)

TRENER VRATARA:      Nino Turkalj ( “C” licenca)

VODITELJ ŠKOLE NOGOMETA:   Goran Božić (UEFA “A” licenca)