Uspješni limači 1 i limači 2

Limači 1 su gostovali kod ekipe NK Vatrogasac i pobijedili sa 10:0 ( 4 Korač,2 Brezović, Cindrić, Psutka, Plivelić , Gušić) a limači 2 su bili domaćini ekipi NK Duga Resa i pobjedili sa 5:0 (2 Magdić, 2 Planinac, Štefanac)