Sponzori kluba

glavni sponzorI

s p o n z o r I

sponzori

Želiš doprinjeti našem rastu?

Razvijamo dugoročan odnos sa svim sponzorima koji podržavaju naš klub.

Javite se na

info@nk-karlovac1919.hr