Impressum

Ovdje možete pronaći Uvjete korištenja web stranice www.nk-karlovac1919.hr

PODACI O IZDAVAČU:

NOGOMETNI KLUB KARLOVAC 1919

HR-47000 KARLOVAC, Mekušanska cesta bb

OIB:43556808519 • MB:2903300 • VAT ID HR43556808519 • SWIFT KALCHR2X

IBAN: HR71 2400 0081110154370

telefon/fax: +385 (0) 47/ 42 24 57 • e-mail: info@nk-karlovac1919.hr

Predsjednik Uprave: Matija Furač

Autorsko pravo:

Sadržaj i struktura web stranice nk-karlovac1919.hr zaštićeni su autorskim pravom. Svako umnožavanje ili uporaba informacija te podataka, osobito tekstova, dijelova tekstova ili slika iziskuje prethodno ishođenje suglasnosti.

NK Karlovac 1919 ne jamči za aktualnost, točnost, potpunost ili kvalitetu objavljenih informacija. Načelno korisnik protiv NK Karlovac 1919 nema pravo podnošenja zahtjeva za naknadom materijalne ili nematerijalne štete prouzrokovane korištenjem ili nekorištenjem objavljenih informacija, odnosno korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija, ukoliko nema dokaza da je od strane NK Karlovac 1919 učinjena hotimična ili nehotična krivnja.

U slučaju izravnog ili neizravnog usmjeravanja na strane internetske stranice (“linkove”) NK Karlovac 1919 ograđuje se od njihovog sadržaja. Umreženi sadržaji trećih strana ne potječu iz NK Karlovac 1919 niti NK Karlovac 1919 ima mogućnost utjecati na sadržaj stranica trećih strana. Sadržaji stranica trećih strana na koje NK Karlovac 1919 putem linka upućuje, ne izražavaju mišljenje NK Karlovac 1919, nego samo služe kao informacije ili prikaz odnosa. NK Karlovac 1919 ne snosi odgovornost za sadržaje trećih strana na koje upućuje u gore navedenom smislu. Odgovornost snosi isključivo strana koja nudi gore navedene sadržaje.